Makléři pomáhají

Někdy se může zdát, že krize nikdy neskončí – především v posledních dvou letech a zvláště pak v posledních dnech. V dobách, jako je tato, jsou obzvláště důležité dvě věci:
DRŽET SPOLU a PŘIJMOUT ODPOVĚDNOST
Přesně toto děláme v realitní branži s iniciativou „Makléři pomáhají“.

Vyzýváme všechny vás,

kteří můžete, abyste uvolnili pro uprchlíky z Ukrajiny případné pokoje, byty nebo prostory, ve kterých tito lidé mohou najít útočiště.
Pomoc tak může poskytnout každý rychle a bez byrokracie. Pokud každá realitní společnost v Česku zajistí poskytnutí JEDNOHO bytu, můžeme nabídnout útočiště až několika tisícům lidí.
Obracíme se nejen na firmy, ale jsme vděční i za jakoukoliv pomoc od soukromých osob. Držme se spolu a pomáhejme lidem, kteří naši pomoc právě teď naléhavě potřebují!

Víme, že místa k bydlení je málo. Pokud nemůžete přispět prostorem a můžete přispět finančně, prosíme, učiňte tak v rámci oficiálních sbírek. Nebudeme sami organizovat žádnou sbírku jednoduše proto, že její výtěžek neumíme efektivně zacílit. Organizace, které se tomu věnují, přesně vědí.

Jednou z možností je např. Člověk v tísni.

DĚKUJEME

Můžete nabídnout bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny? Pak jej prosím zaregistrujte zde – my se vám ozveme

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti G8 Reality s.r.o., IČO: 01913638, se sídlem  
Praha – Karlín, Rohanské nábřeží 678/27, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MSPH (Městský soud v Praze), spisová značka C 284477, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Společnost
 • Kontaktní email
 • Telefon

Dále pak informace o nabízené nemovitosti v rozsahu informací:

 • Adresa
 • Číslo popisné
 • Město
 • Obytná plocha (m2)
 • Počet pokojů
 • Dostupnost od a do
 • Popis místa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky.

G8 Reality s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s vaší nabídkou ubytování po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na jsme@remaxg8greality.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.
 • Poskytovatel softwaru mravenci na online s.r.o., IČ: 06094953, se sídlem Na Jíkalce 2906/19a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34582.